ALAMIN: Ang pagbaha ay ang pag-apaw ng sobrang tubig mula sa natural nitong daluyan (ilog, sapa, at dapat).

Bilang paghanda, narito ang mga dapat tandan BAGO, HABANG, at PAGKATAPOS ng pagbaha:

Cebuano Translation

PAHIBALO: Ang pagbaha ay natural nga pag-apaw sa tubig gikan sa mga suba, sapa, linaw, ug dagat.

Agi og pagpangandam, ania ang mga butang nga hinumduman sa WALA PA NAHITABO, SAMTANG NAHITABO, ug PAGKAHUMAN SA PANGHITABO sa pagbaha.